Informace pro návštěvníky

Vstupné

  • Dospělá osoba 150 Kč
  • Parkovné 50 Kč
  • Zvýhodněné vstupné (ZTP, senioři nad 70 let) 50Kč
  • Děti do 130 cm ZDARMA

Posádky letadel, která nebudou na naší letecké show vystupovat, zaplatí plné vstupné ve výši 150Kč na osobu, ale budou osvobozeni o přistávací poplatky. Informace pro přílety naleznete zde http://www.airshowchotebor.cz/pro-prilety/

Doprava

Letiště Aeroklubu Chotěboř se nachází přibližně dva kilometry na jih od města Chotěboř, u obce Počátky. Letiště leží nedaleko silnice 351 přibližně v polovině trasy mezi Českou Bělou a Chotěboří.

Autobusová doprava

Po celý den konání akce bude jezdit autobusová doprava z Chotěboře a zpět zcela zdarma

  • Autobusy budou jezdit v pravidelných intervalech 30 minut, zdarma

  • Z Chotěboře budou autobusy vyjíždět ze zastávky Hotel Vysočina, přes zastávky UNZ a U hřbitova.

  • Zpět pojedou ze zastávky Počátky – křižovatka, u příjezdové cesty k letišti

autobusy

 

Vlastní doprava

Novinkou pro letošní rok je přiblížení parkoviště, tak aby pro naše návštěvníky byl cesta na leteckou show co nejpohodlnější. Parkoviště se nachází přímo u příjezdové cesty k letišti, dostanete se k nám podle následujících instrukcí.

Cesta z Chotěboře

Na křižovatce ulic Krále Jana a Žižkova se vydáte po silnici Žižkova číslo 351 směrem na Českou Bělou, projedete obcí Dobkov a přibližně 1 kilometr za ní již uvidíte naše parkoviště, kam se pohodlně necháte navést ukazateli a našimi pořadateli.

Cesta z České Bělé (Havlíčkova Brodu/Ždírce nad Doubravou)

Před obcí Česká Bělá sjedete ze silničního okruhu a necháte se vést ukazateli ve směru na Chotěboř, najedete na silnici číslo 351, po které pojedete až za obec Počátky, za kterou Vás navedou ukazatele a naši pořadatelé na letiště.

Mapa

Zde si můžete prohlédnout přesnou polohu letiště a nechat si vyhledat vlastní trasu.

Get Directions

Parkoviště

Rekreační lety

Po celý den bude možno zakoupit vyhlídkové lety za velmi atraktivní cenu od společnosti Heli Czech

 

IDENTIFIKACE

Každý návštěvník akce po zaplacení vstupného obdrží identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu. Areál bude možné libovolně opouštět, identifikačním náramkem se ale musíte prokázat při každém vstupu zpět. V žádném případě v průběhu akce náramek nesundavejte, později ho již není možné zpět upevnit. V případě nemožnosti se prokázat platným náramkem nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou.

BEZPEČNOST

Areál letiště je hlídán bezpečnostní službou. Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků akce:

Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty. Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné identifikační pásky. Za případné průtahy při vstupu do areálu se předem omlouváme, veškeré kroky jsou činěny pro bezpečnost návštěvníků, účinkujících a nenarušení letového provozu.

ZÁKAZY

Je přísně zakázáno vnášet do areálu jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, dále plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, psychotropní látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, profesionální filmové kamery. Bez předchozí dohody s pořadatelem je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály

ODPAD A RECYKLACE

Podporujeme recyklaci odpadů. V areálu je umístěno několik velkokapacitních kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery jsou umístěny na frekventovaných místech areálu. Prosíme všechny návštěvníky, aby byli šetrní k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. V případě že bude odpadkový koš plný, odhoďte prosím smetí k odpadkovému koši na zem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud cestujete autem, myslete na to, že automobil není trezor. Příležitost dělá zloděje. Nevystavujte na viditelných místech – sedadlech a odkládacích plochách vozu – drahé věci (fotoaparáty, audio a video techniku, mobilní telefony), neodkládejte zde kufříky, aktovky ani kabelky. Vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi, využívejte jejich ochraných prvků a funkcí (odnímání ovládacího panelu atd.). Neponechávejte ve vozidle rezervní klíče ani doklady. Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken (včetně střešního) a uzamčení dveří.

Vstup do areálu na vlastní nebezpečí!

Partneři akce

  • http://www.airshowchotebor.cz / Informace pro návštěvníky