Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
11,1-0,43,9
21,51,39,2
31,95,28,6
42,66,79,8
51,74,23,7
6-1,31,00,9
7-1,9-2,93,1
8-2,3-4,60,8
9-2,2-5,10,5
10-2,8-7,72,1
11-2,1-8,63,3
12-0,8-9,25,8
13-7,28,9
14-7,04,6
15-3,54,6
160,71,3
174,50,7
187,30,7
196,5-0,4
205,5-4,3
212,2
222,3
2313,4
245,015,6
25-0,914,8
26-2,712,2
27-2,61,2
28-2,74,6
29-2,7
30-2,7
31-2,7


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 21.03.2021 9:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)